УЧИЛИЩЕ

Ученето в нашето училище е удоволствие за децата! С интерес, любов и чрез  игра придобиват нови знания!