История

ПРЕДИСТОРИЯТА НА ПРОЕКТА „СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ”

УЧИЛИЩЕ – ЖИВОТ, УЧИЛИЩЕ – ЛЮБОВ!!!

Основен двигател в него е Мария Паева инициатор и вдъхновител на идеята.
Още през 2010/11 година стартираха опитите й, съвместно с Любомир Занев (бивш Директор-мениджър в общинско училище в гр. Пловдив) да се наеме сграда с двор, подходяща за училище. Идентифицирахме цял пустеещ учебен корпус в общинско училище в града и се включихме в процедура за отдаване под наем, която беше преустановена от общината. Това ясно ни наведе на мисълта, че за да създадем един „дом на детето“ е добре да го сътворим от самото начало – свободни и независими.

И така Идеята  ЧОУ „Слънчев лъч”, продължи да се развива и обогатява през годините до днес в следното:

– Закупихме земя в екологически чист район (землището на с. Марково) в непосредствена близост до гр. Пловдив. Това вече е факт.

– Изработихме архитектурен проект на сградата на училището и прилежащото към нея пространство от 5 декара. В него са спазени пропорциите на Златното сечение, както и правилата и условията на Васту-шастра архитектурата.

– В края на 2016 г. бе завършен  и първият етап от строителството на училищната сграда (ще последва и втори – довършителен). Завършен бе и строежът на училищната ограда. Инсталирано бе и екологично отопление на сградата с пелети.

– През късната есен на 2016-та година група родители, преподаватели и доброволци посадихме първите дръвчета и цветя в двора на училището.

– Бяха осъществени редица обучения и специализации на основната част от членовете на екипа в области и теми, касаещи пряко бъдещото им участие в проекта  ЧОУ „Слънчев лъч”. В сградата на училището бе проведено и първото обучение на по-голямата част от екипа ни по методиката  на „Живото учене”.  Обучението по Сугестопедия продължава.

– В началото на 2017-та година подготвихме и депозирахме в МОН основния пакет от документи за получаване на образователен лиценз.

– С ускорен темп върви и обзавеждането на класните стаи и служебните помещения с необходимите училищни мебели. Паралелно с това се благоустроява и дворното пространство.

– Работим и  по набиране на нови участници – доброволци, педагози,  родители, съмишленици и др. – за по-бързото и качествено осъществяване на проекта.

Включват се хора с различни знания и умения, готови да сътворят новото образование, за новите деца, по нов начин. Всички имаме възможностите, желанието и волята за сътворяването на Училището – Любов и Живот. Част от участниците в екипа имат и свои деца в училищна възраст, което също е естествен стимул и мотивация за работа по проекта.