Методика и специфика

В училище „Слънчев лъч” сме събрали най-доброто от популярни и не толкова популярни педагогически методи и похвати, за да създадем уникален по рода си образователен модел. В центъра на нашата методика са децата и техните лични интереси и таланти, здравословното им емоционално и физическо израстване и ученето с любов. Следвайки базовата програма на МОН,  с помощта на професионален екип от специалисти, надграждаме и разширяваме всеки един урок така, че да бъде интересен, увлекателен и преживян сетивно от децата. В нашето обучение залагаме не само на академичните знания, но и на придобиването на реални умения за живота и развиването у децата на общочовешки ценности. В защитената среда на училището, децата се научават не как да се конкурират с другите, а как да надскачат себе си и да работят заедно с другите.

Обучителен процес

В обучителната ни методика съчетаваме традиционни и иновативни методи на обучение. Те са взаимносвързани, балансирани и ориентирани към диференциран подход за подкрепа на децата. Използването на законите, принципите, психологическите, педагогически и артистични средства на сугестопедията в учебния процес води до повишаване на емоционалния тонус на децата, до запазване на тяхното любопитство и интереса им към нови знания, до освобождаване от страха към ученето (ако има такъв), до смекчаване на агресивните тенденции в поведението и до повишаване на емоционалния тонус на учениците. Усвояването на учебния материал става в пъти по-бързо в сравнение с традиционния начин на преподаване в условията на безусилен, радостен за децата процес. Това дава възможност учениците да усвояват без умора нужните знания в училище и прави домашните работи излишни. Уроците се изграждат и съгласно таксономията на Блум, с цел извеждане когнитивните процеси до високите нива на анализ, синтез и оценка. Часовете включват    дейности, свързани с овладяване на някоя от седемте типове интелигентност по Гарднър. Използваме педагогически технологии на Игор Матюгин, Борис Никитин, Едуард Де Боно, Тони Бюзан и др. за усъвършенстване на вниманието, концентрацията,  мисловните операции. Развиваме умения за самостоятелно учене чрез запознаване и използване на техники за учебен труд. Същевременно работим за изграждане на хуманна среда за общуване и развитие на социални умения.
Целта ни е усъвършенстване на когнитивните предпоставки за успех, уменията за самостоятелно учене и вземане на решения, изграждане на съвременни комуникативни  и социални умения. Като резултат от обучението всеки ученик и неговото семейство познават много по-добре индивидуалните особености: темперамент,  интереси, естествени заложби, преобладаващия  тип интелигентност. Учениците ни  по-бързо и ефективно постигат гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на съвременния живот.

Екология

Вярваме, че в Природата всеки елемент е свързан с живота на Цялото. Работейки за възстановяването на връзката между човека и природата, отдаваме специално внимание на екологичното образование в училище. Децата се научават как да пазят природата, да пестят ресурсите, да рециклират и употребяват по-дълго вещите си, да се хранят и живеят природосъобразно. Това възпитава у тях уважение и отговорност към заобикалящата ги среда и към себе си. Всеки клас разполага със своя зеленчукова градина, където радвайки се на въздуха на открито, може да практикува наученото, да наблюдава, експериментира и отчита промените, които се случват с всяко едно растение. Участвайки непрестанно в това наблюдение  и изучавайки всички малки обитатели в това естествено пространство – от малкото семенце в земята до грабливите птици в небето над него, децата изграждат знания и умения от реалния живот, които придобиват чрез директния си опит като участници в единството на Природата. Работата със земята им дава усещането за значимост, отговорност, увереност, както и убеденост, че труда на всеки един от нас е важен за общото ни благосъстояние. В процеса на обучение обръщаме особено внимание на изграждането на здравословни навици и умения в грижата за тялото и духа на децата.

Музика

Музиката е особен вид общуване, което помага на децата да изразят своите емоции и да се свържат с другите. Различни изследвания доказват, че музиката влияе на физическото, емоционалното и интелектуалното развитие при децата, като подобрява познавателните и сензорните им умения.  В нашата програма е силно застъпено изучаването на различни музикални инструменти (според избора на всяко дете) и запознаването на децата с класически произведения и автори. Музиката стимулира развитието на учениците и тяхната креативност, търпение, памет и емоционална интелигентност. Развива тяхната естетика и усет за красотата и хармонията.

Изкуства и занаяти

Развиването на въображението и артистичните заложби на децата са от изключителна важност за емоционалното им израстване. Затова в обучението си залагаме на творческата работа с различни материали и техники. Запознаваме се както с традиционните занаяти (грънчарство, плъстене, плетене и др.), така и с модерни изобразителни и приложни похвати за творчество. Децата са стимулирани да използват естествените материали и да дават воля на въображението и изобретателността си.

Чужди езици

Засилено изучаване на английски език, а след четвърти клас и на руски език. Обучението по езици е интерактивно и базирано на сугестопедията, което прави запомнянето бързо и лесно.

Стимулираща учебна среда

Вярваме, че ученето е процес, който се случва не само в учебните стаи. В уютната и почти домашна обстановка на нашето училище разчитаме и на средата като метод за неформално обучение. Навсякъде в училището има разположени различни тематични информационни табла, дидактични и монтесори материали, кътове за самостоятелна работа или спортни активности, открити библиотеки с удобни места за четене, както и материали за самоподготовка. Децата са стимулирани да опознават, експериментират и да участват активно в създаването и поддържането на класните си стаи и извънкласното пространство. Едно от най-големите богатства на материалната ни база е собствения двор с над 20 плодни дръвчета и зеленчукови насаждения, в който децата имат възможност да играят, учат и спортуват на чист въздух (2 пъти по-чист от този в града).