Екип Подготвителна група

Василка Гюстерова
класен ръководител

Петя Димова
следобедни занимания и английски език