Фондация “Екоучилище Слънчев лъч”

Може да подкрепите развитието на училището с дарение по следната сметка:

Райфайзен банк
BG31RZBB91551007500102
BIC RZBBBGSF
Фондация “Екоучилище “Слънчев лъч”