Ценности

Какво ни води?

Красотата, свободата, радостта, творчеството, съпричастността, упоритостта, постигането на мечтите, вдъхновението, взаимопомощта, уважението, престижа, нежността, способността да споделяме искрено, всички тези красиви думи, умения и дейности не биха съществували без ЛЮБОВ.

Първият учен, осмелил се да свърже науката с любовта или както самия той пише в книгата си “Сугестопедия-десугестивно обучение”, “Да свържем небето със Земята”, е професор доктор Георги Лозанов. Заедно с проф. Евелина Гатева, въвеждат като закон в изграждането на учебния процес всички форми на изкуство. Днес нашият екип с уважение и чест избира отговорността да следва законите на сугестопедията, създадени за радостно учене и развитие на личността:

  1. Любов – към човека;
  2. Свобода – на избор:
  3. Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва – вярата на преподавателя в безграничните възможности на личността;
  4. Многократно увеличен материал – сугестологията е наука за достиганена скритите резерви на човека.
  5. Цяло – част, част – цяло, частта през цялото.
  6. Златното сечение – хармонията във Вселената и в учебния процес.
  7. Класическото изкуство – класическа музика, литературни произведения, песни, картини, пиеси поезия, кино

Истинската любов е грижовност и отдаване, хармония и мъдрост!”
Леонардо да Винчи