За българското слово и децата

За всички нас беше истинска чест и вдъхновение да се срещнем с доц.д-р Добринка Райнова по време на лекцията й за значението на българския език и култура върху изобретателността на децата и на обучението й за разработената от нея система за ранно ограмотяване. Любопитно ни беше на научим за нейните научни проучвания за влиянието на българското слово върху изграждането на невронните връзки в мозъка и създаването на смислови образи и грифове. По нейни думи е много важно децата до седмата си година да изучават, да се занимават и ограмотяват на български език, защото той е изключително богат на образност, за разлика от много други езици. За пример даде думата “жълт”, с чийто корен можем да създадем много нови и разнообразни думи – жълтица, жълтеница, жълтеникав и т.н. (над 30) думи, които предизвикват в ума ни различни образи, а не само образа на жълтия цвят. Развиването на това образно мислене е именно ключът за изобретателността и раждането на нестандартни идеи. Развивайки това си умение до седмата година, децата създават устойчиви невронни връзки, чрез които обогатяват абстрактно-образното си мислене, което е важно за почти всяка област от живота ни. Съветът на доц.Райнова към родителите е да започват чуждоезиковото обучение едва след седмата година на децата, за да не загубят това богатство и вълшебство на българския език.

По време на обучението на разработения от нея “Метод Добринка” се запознахме с учебните помагала по български език и математика и работата с тях от учители и родители. Разработените познавателни книжки, работни тетрадки, както и различни дидактични игри и интерактивни занимания активират сетивното възприятие на децата и се стимулира логическото им мислене. Главната цел на Метода е да развие говорната реч и творческото мислене на децата. Представен е чрез две учебни системи: “Лесно пиша и чета с шарените кубчета” е предназначена за по-лесно  усвояване на българския език чрез четене и писане с печатни букви по време на игра с кубчета, а чрез “Малките математици” се овладяват  цифрите на числата, развива се логическото мислене на децата и се поставят основите на математическата им култура.
Преподаването на знания с Метод Добринка се базира на разкази в мерена реч, песни, стихотворения, куклени и театрални спектакли, моментни
импровизации, умни играчки, ребуси и логически задачи.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.