Изследване на природата отблизо

Изключително сме щастливи, че в общността на училището ни имаме родители с толкова разнообразни интереси и познания, които са готови да споделят знанието си с децата! Така с бащата на Любен от 6-ти клас естествено се получи петъчния ден да се превърне в ден на младия природолюбител. Павел Пандърски е еколог по образование и призвание и само за няколко седмици успя да вдъхнови децата да научат толкова много за живите обитатели в нашия двор, които дори не забелязваме. Въоръжени с ръкавици, лупи, контейнери за събиране на мостри, бинокли на наблюдение на птици, мрежи за пеперуди и най-вече с вроденото си любопитство, децата подхождат към заниманията като истински млади учени. Всяко открито насекомо се изследва, като научаваме за него от кое царство и разред е, какви са неговите характеристики и специфики, какво е латинското му название, като цялата информация се записва в Дневник на природолюбителя. Научихме, например, че седем точковата калинка има звучното латинско название Coccinella septempunctata и е най-разпространения вид в България; че има насекоми, наречени “Камилки”; че някои насекоми изпускат секрет, подобен на слюнка и много любопитни факти за всеки вид. Открихме и много видове дневни и нощни пеперуди, както и много птици, които гнездят в околността. Установихме, че дворчето ни кипи от живот, а децата с нескрит интерес и любопитство откриват, изследват и преживяват през сетивата си уроците за природата. Гарантираме, че по време на заниманията ни никое живо същество не е пострадало и го връщаме на свобода там, от където сме го взели. А който търси достатъчно живот в тревата, ще открие и много четирилистни детелини. Късметът е с нас!

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.