Проект: Устойчиво и достъпно еко образование

Име на проекта: Устойчиво и достъпно еко образование
Проектен номер:
RAEST (2018-1-BG01-KA201-047856)

Обща информация

  • Начална дата: 01 Ноември 2018 г.
  • Продължителност: 24 месеца
  • Финансирано от:  Програма Eразъм+ на Европейската комисия
  • Мярка: Стратегическо партньорство за развитие на иновация в училищното образование

Проектен координатор:

Лесотехнически университет, София, България

Партньори:

  • EcologyKM Ltd., с. Брестовица, България
  • Частно основно училище„Слънчев лъч“, Пловдив, България
  • EUFORA CHIOS ENVIRONMENTAL STUDIES AND SERVICES, Vouno Chios, Гърция
  • KOTSIRAS ANASTASIOS (NURBS), Атина, Гърция
  • OEAD – European Education Consultancy and Coaching Services, Истанбул, Турция
  • ZAMS – Zavod Antona Martina Slomska, Марибор, Словения

Цел на проекта:

Да се изградят успешни обучителни практики в училищата в посока на екологичен начин на живот и опазване  на природата.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ :

               Учители в началното образование

               Училищни мрежи за начално образование

Бенифициенти:

               Учениците от начален етап на образованието

               Широката общественост

Продукти на проекта:

25 едноминутни анимационни триизмерни филмчета, които засягат списък от екологични проблеми и показват правилна реакция в поведението на хората и варианти  за решението им.

Мобилно приложение, което да актуализира информация свързана с филмчетата.

Ръководство за обучение на учители.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.