Човешкото тяло – глобална тема

Глобалната ни тема за втория срок в училище беше за човешкото тяло. За да въведем децата в тази голяма тема ги подготвихме с един интерактивен урок, чрез който се прехвърлихме в онова вълшебно време на наука и изкуство – времето на Ренесанса. Времето, в което човека става мярка за всички неща. Научихме за Леонардо Да Винчи от с. Винчи – къде е живял, как е пишел, какво е направил за изучаването на човешкото тяло.
Говорихме за паралела между тялото на Човека (микрокосмос) и тялото на Земята (макрокосмос) – Човекът е образ на света; за златните пропорции – мерихме пропорции на определени човешки части; говорихме за всички системи в човешкото тяло и децата сглобиха техните макети.
Докоснахме се до Витрувианския човек и неговата същност; разбрахме и за “Кодекс Лестър” – дневника на Леонардо, който съдържа 72 страници с дълги записки и 360 рисунки – фундаментална наука за живота на планетата и за нашите тела.
Всичко това беше представено неусетно под формата на игра и приказка под звуците на класическа музика.


В рамките на два месеца, децата имаха време за различни занимания и активности, чрез които да изучават по групи подтемите на глобалната. В края на учебната година всеки клас направи представяне пред останалите на наученото:
– Подготвителна група ни запознаха с най-важните органи в нашите тела и къде се намират, както и на какъв принцип работят;
– Първи клас – представиха работата на дихателната система и демонстрираха различни упражнения за подобряване на дишането ни;
– Втори клас – разказаха за костната система с изработени информационни материали и демонстрираха на гъвкавостта на телата ни с няколко физически упражнения;
– Трети клас – ни запознаха с работата на мозъка и показаха изработено от тях информационно табло;
– Четвърти клас – надградиха информацията за органите в телата ни с компютърна презентация;
– Пети клас демонстрираха върху макет работата на храносмилателната система, а чрез химичен експеримент видяхме как влияе стомашната киселина върху белтъците. Опитахме и от основните хранителни вещества – белтъчини, мазнини и въглехедрати под формата на споделена почерпка;
– Шести клас представиха с компютърна презентация работата на сърцето, а чрез нагледен макет успяхме да видим движението на артериалната и венозната кръв.Още преди започването на темата ни, в училище вече имахме изложба на графики, рисунки и компютърни визуализации на човешкото тяло отвътре. В края на темата една част от учениците посетиха Музея на човешкото тяло в Амстердам “Corpus Science Museum“, където преживяха какви са телата ни отвътре буквално 🙂

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.