Чист ли е въздуха в Пловдив?

Нашето слънчево училище е облагодетелствано с това, че е извън града и е сред природата. Местността, в която се намираме, е в землището на с.Марково и се нарича Витрогона, защото там се гонят ветровете, казват старите хора. Въпреки, че е в близост до околовръстния път на гр.Пловдив и има постоянно движение на автомобили, замерванията показват, че именно благодарение на тези ветрове, слизащи от планината, въздухът при нас е изключително чист. Това се усеща осезателно, когато дишаме, тичаме и играем в двора. Но не е така в града, където постоянното обезлесяване, изгорелите газове от автомобилите и използваното твърдо гориво през зимата, водят до значително понижение на качеството на въздуха, който дишаме.

Как се замерва въздуха в гр.Пловдив, обявен като един от градовете с най-значително замърсяване в България, решихме да проверим лично с учениците ни от горния курс, с помощта на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

За целта посетихме измервателна станция “Каменица” с представители на РИОСВ. Сгушена сред дърветата, станцията, подобна на фургон отвън, отвътре е пълна с най-различни уреди за замерване на въздуха по 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. Данните за фините прахови частици се актуализират на сайта на РИОСВ и са достъпни за всички.

Имахме възможност да надникнем съвсем набързо вътре, тъй като уредите работят при определена температура и не искахме да нарушаваме работата им, но за сметка на това имахме възможност надълго да разговаряме и задаваме въпроси. Най-важният, който ни вълнуваше е дали наистина въздухът в Пловдив е толкова мръсен, колкото се тръби в медиите.

Според служителите на РИОСВ информацията е преувеличена и се съобщават данни, които са временни, но разпределени за 24 часа, те са напълно в нормата и няма повод за паника и притеснения. Тъй като Пловдив се намира в котловина и няма много движение на въздуха, много по-лесно се задържат газовете от автомобилите и печките на твърдо гориво. Неправилното горене на отпадъци – гуми и пластмаси, които съдържат токсични вещества, е един от най-основните източници на замърсяване. Дори близкият завод за цветни метали, който до преди години е замърсявал най-много въздуха, вече е с модерна филтърна и пречиствателна система. Така че – да, замърсяване има, но е в нормални граници.


Качеството на въздуха ни може да бъде много по-добро, ако вземем някои превантивни мерки:
– да използваме по-малко автомобилите си за сметка на градския транспорт или велосипедите;
– да не използваме твърдо гориво за отопление или поне да имаме филтри на комините си;
– да не горим гуми и пластмаси, които са токсични за въздуха;
– да поддържаме и увеличаваме естествената филтърна и пречиствателна система на града, а именно – дърветата.


Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.