“Лесна” математика

Математиката лесна ли е или не? Зависи… основно от това как се преподава! При нас, в „Слънчев лъч“, математиката е лесна, защото децата разбират това, което учат, по нагледен и практичен начин. Ето как учениците от 6-ти клас се научиха да събират отрицателни и положителни рационални числа с помощта на учителя си г-н Лулин – чрез примери от живия живот и сами извеждайки правилото, вместо да се опитват да наизустяват някаква суха материя!

Урок по математика с 6-ти клас.

„Първо започнахме с пример от икономиката. Децата си направиха равносметката дали са на печалба или на загуба, ако например, са спечелили 50, а са загубили 70. На загуба са, разбира се, то е ясно! След няколко подобни примера стигнахме до правило, което формулирахме и го записахме в удобен за запомняне вид. Проверихме правилото с още няколко различни числа и се уверихме, че то винаги работи. С помощта на въженца затвърдихме както сравняването, така и понятието „абсолютна стойност“, и показахме нагледно правилото за събиране на числа с различни знаци и кой знак се получава след събирането. Упражнихме самият запис на сбора, а именно -а+(+b). Накрая с тиксо построихме числов лъч на пода и децата под диктовка нанасяха числата върху него. След като нанесоха издиктуваните числа, учениците, един по един, се упражниха да събират с числа, издиктувани от мен, като нагледно определяха къде се намира полученият сбор и колко е той, без да се налага да пишат.“ Това сподели за часа г-н Лулин, видимо удовлетворен от факта, че всичко е станало ясно за всички! Затова в „Слънчев лъч“ сме щастливи, че математиката за децата ни е не само лесна, а и много интересна наука!