Конкурс “Пролет” – резултати

Благодарим на всички наши ученици, които се включиха в училищния ни конкурс за рисунки и фотографии на тема “Пролет”. Творбите бяха оценени от жури в състав:
– Мария Паева (фотограф-художник) и Георги Неделчев (фотограф) за фотографии;
– Мина Денева (преподавател по изобразително изкуство) и Таньо Павлов (докторант “Живопис”) за рисунки.

С радост и гордост обявяваме победителите в този конкурс заедно с рецензиите от журито.

РИСУНКИ

Първо място – Сияна Христозова, 6-ти клас
Награда: индивидуална фотосесия в студио


Много творческа и пълна с жизнерадостно настроение пролетна картина. Композиционно много добре издържана и професионално изпълнена. Обектите са пропорционално големи и уплътняват добре пространството на творбата. Умела работа с живописния материал и конструктивно изграждане на формата на обектите. Добро обемно изграждане със цвят. Отчетливо разработване на плановете – близък, среден, далечен план. Загатване на дълбочина и въздушна перспектива. Хармонични съчетания между цветните тонове. Създаване на зрителен и смислов център, чрез разработване на детайл в разцъфналото плодно дръвче. Живописната техника показва уменията и таланта на младата художничка.

Второ място – Борис Кехайов, 1-ви клас
Награда – ваучер за книжарница на стойност 30 лв.

Истинска пролетна приказка по детски разказана. Няма пролет без главно действащо лице щъркел, а в неговата картина е разказана цяла една история, приказка в изображение. Красиво нарисуван и пресъздаден сюжет. Обектите са пропорционално големи спрямо формата на творбата. Загатват се принципите на линейната перспектива, чрез оптическото смаляване на сградите и тракторът на заден план. Създаване на плановост в произведението – обектите са разположени на различни равнини, което допълнително извиква усещане за дълбочина в произведението. Има богатство и многообразие на формите в творбата, което  говори за добро въображение и изобразителни умения. От рисунката блика особено жизнерадостно настроение и усещане за пролетен дух.

Трето място – Бояна Николова, 4-ти клас
Награда – ваучер за книжарница на стойност 30 лв.

Вдъхновена от пролетните дъждове и от творчеството на други художници, нейната творба показва един различен и много  артистичен поглед върху пролетта. Ярките багри и форми създават един абстрактен и модерен вид на рисунката, въпреки че авторът е само на 10 години, картината не отстъпва по качества от тези на големите артисти. Интересна точка на наблюдение от висок хоризонт и създаване на дълбочина, чрез смаляващата се фигура и стълбове на заден план. В творбата присъстват приятни цветни съчетания и хармонии. Създава се усещане за единство и съгласие на тоновете помежду им. Много добър синтез на цветовете и формите в произведението – обектите и формите излизат от тяхната конкретност и обвързаност с реалният свят, чрез обобщаването им. Така те придобиват символно значение, граничещо с абстрактно изображение. Цветовете  са почти чисти, интензивни и положени убедително и сякаш от веднъж, което придава свежест на творбата.

ФОТОГРАФИИ

Първо място – Марко Стоев, 3-ти клас
Награда – индивидуална фотосесия в студио

Уловил е духа на пролетта. Снегът все още не се е стопил, но цветята и красотата напират, пропукват студената почва! Внушава оптимизъм. Има ясно изразен сюжетно важен елемент на преден план (лалето с капки), и подходящ фон (сняг) засилващ драматизма на кадъра. Уникална диагонална композиция. Пресичащи се два сюжетно важни диагонала – на преден план лалетата и диагонала на бордюра под снега. Рядко пресичащите се диагонали спомагат композиционното решение на кадъра, но тук е балансирано и засилва ефекта на пробуждането. Фокусът е само на преден план, което дава дълбочина на кадъра и акцентира важния елемент.

Второ място – Ивайла Колева, 1-ви клас
Награда – ваучер за книжарница на стойност 30 лв.

Пролетта е вече тук! Росни капки, калинки, цъфнал цвят на преден план, много добре изместен извън центъра на кадъра. Добра диагонална композиция. Безфокусното фоново състояние създава дълбочина и акцентира още повече сюжетно важния елемент.  Калинките добавят допълнителен живот и динамика в кадъра!

Трето място – Елена Ивановска, 2-ри клас
Награда – ваучер за книжарница на стойност 30 лв.

Пролетно настроение! Добре балансирана композиция. Хоризонтът е в долната част на кадъра, отдавайки приоритет на синьото небе и разбира се на цъфналото дърво – идеен център на снимката. Подготвената вече нива с браздите насочени към хоризонта, създават невероятна дълбочина на кадъра, а в дъното червените покриви на къщичките завършват пейзажа в контраст със ярко синьото небе. Пробуждат се всички – и природа и хора!

Поздравяваме победителите и всички участници в конкурса! За журито ни беше изключително трудно да избере от всички невероятни творби, които получихме. Желаем на всички здраве и още повече творческо вдъхновение.

Скъпи наши талантливи ученици! Очакваме творбите ви (рисунка, фотография и/или есе) и в следващият ни конкурс на тема “Великден в моя дом”. За повече информация и регистрация за участие кликнете тук!
Успех!