Обучение по математика в 5-7 клас

Йордан Лулин
преподавател по математика и физика

Математиката е наука, която е възникнала от житейския опит на поколения хора. Всички математически закони са опитности, които са се доказали във времето. Заради това в часовете ни по математика наблягаме повече на практическото приложение, отколкото на теорията. Обръщаме повече внимание на тези неща, които биха послужили и биха били изключително полезни в живота на всеки един човек. Часът по математика е час на мислене и креативност – учим се да разсъждаваме, анализираме, изследваме и да достигаме до логически заключения.

Часът по математика не е само преподаване от страна на учителя и пълно послушание от страна на учениците, с безкрайно решаване на скучни задачи. Никой не иска от децата ни да се превръщат в машини с изкуствен интелект. Много често голяма роля играе не само представянето на материала по математика, а нещо съвсем малко и различно, а именно приятелския подход. В часовете ми е важно да видя пред себе си мислещи хора, които са доволни от изпълнените задачи. Не сме строго разделени на ученици и учители. Ние сме повече приятели, родители, наставници и медиатори. Диалогът е внимателен и с правилен подбор на думи. Изслушваме се и се стремим да разберем събеседника си.

Индивидуалния подход не остава на заден план, но той е такъв, че всеки може да покаже на какво е способен, като изрази себе си по негов начин. Нуждата на всеки един от нас да се докаже като по-добър от другия я трансформираме в състезание, но такова, че всеки един да се чувства победител. Пример за това са индивидуалните проекти, по които учениците работят всеки месец. Поставят се и глобални проекти за първия и втория учебен срок. Така настроението и желанието за работа се засилват с всеки един час. Крайната цел обаче е еднаква за всички.

Предпочитам изследователския подход в работата си, защото така се научава вместо да се наизустява. Поставяме проблем и дискутираме. При този начин не са ни нужни учебници и специални лаборатории. Нужни са само няколко неща: желание, креативност, нестандартна мисъл, малко детска наивност, молив, тетрадка и любов. Каквото и да изследваме и до каквито изводи стигнем отчитаме само постиженията, а не провалите. Провалът е начина да се надградиш. Важен е крайният резултат.

Провеждаме и глобални уроци въз основа на предстоящи теми. Целта на тези уроци е учениците да се подготвят и настроят към новите теми, върху които ще работят. Уроците се провеждат преди всеки голям дял, като обхващат различни аспекти от живота ни и дават връзка с останалите предмети. Предимно практически, забавни и много вълнуващи те са любими за всички ученици.

Използването на образователни технологии е един неизбежен елемент в обучението. Децата ни растат и се развиват заедно с вече напредналите технологии и така необходимите средства за комуникация. Това дава голямо предимство при търсенето и интерпретирането на информация.

Домашните работи или самоподготовките са по-скоро въпроси върху които трябва да се мисли. Има и задачи, разбира се. Важни са не толкова заради количеството решени задачи, а заради това, че децата трябва сами да си изградят начин по който да разбират това, което правят. За тази дейност се изисква внимание и концентрация.

Оценки? Не ме вълнуват! Целта на всеки урок по математика е една: учениците да разберат и да усвоят точно тези неща, които ще им бъдат полезни в живота.