Обучение по Природни науки в 5-7 клас

Пенка Иванова
преподавател по Химия, Биология, Човекът и природата, Еко образование

В обучението по Химия, Биология, Човекът и природата и Екологично образование спазваме следните принципи и подходи:

🍀Един от основополагащите принципи, които предаваме на учениците от Еко училище „Слънчев лъч“ е осъзнатостта, че хората сме част от природата, а не нейни господари!

🍀Вторият принцип, който усвояват и прилагат в живота си нашите ученици е, че при използването на ресурси от природата, не бива да нарушаваме нейния баланс.

🍀Също така нашите възпитаници осъзнават, че всеки отделен човек има принос към природата (и положителен, и отрицателен) и от всеки от нас зависи как човечеството въздейства като цяло, защото в крайна сметка всички сме свързани!

🍀В „Слънчев лъч“ новите знания се поднасят по оригинален и достъпен начин, интересно и разнообразно: чрез преживявания, демонстрации и експерименти, с дигитални ресурси, множество макети, табла, изработване на проекти и чрез забавни игри. Прилагат се педагогическите подходи:
🐞Учене чрез правене
🐞Учене чрез съзерцаване
🐞Учене чрез изследване и проучване
🐞Учене чрез прилагане

🍀При нас периодично се организират срещи-беседи с професионалисти от различни области: ботаници, зоолози, еколози, химици, астрономи, космонавти, ветеринарни и хуманни лекари и много други. По този начин децата се запознават с вдъхновяващи личности и научават интересни факти от най-различни сфери на науката (и практиката) като надграждат знанията си от учебния материал завладяващо и трайно.

🍀В часовете по Химия поглеждаме много надълбоко в материалния свят около нас. Учениците разбират от какво вещество са изградени молива, компютъра или пък шоколада и как са свързани различните химични елементи в тях. Правим много практически занимания и опити, а децата се вдъхновяват от ролята си на експериментатори.

🍀В „Слънчев лъч“ учебният процес се съпътства от множество творчески задачи и проекти, които провокират и изграждат умение за творческо мислене, търсене, набавяне, проверяване, прилагане и представяне на информация, умения за работа в екип и много други.

🍀Съобразно с концепцията ни за екологично насочено образование, възпитаваме у децата позитивно отношение към природата и умение за нейното съзерцаване. Чрез интересни арт техники, практикуване на био земеделие, разделно събиране на отпадъци, компостиране и много други видове активности, стимулираме изграждането на по-силна връзка между младите хора и останалата част от живата природа.

🍀Неразделна част от учебната програма на ЧОУ „Слънчев лъч“ са и посещенията на различни институти, лаборатории, музеи, конференции и фестивали, свързани с Природните и приложните науки. Ние смятаме, че за подрастващите е много важно да виждат учени и специалисти в реалната им работна среда. По този начин нашите учениците стават преки наблюдатели (а понякога и участници) на самия процес на практикуване на дадена професия. Това ценно преживяване носи на децата вдъхновение и ги подпомага за така необходимия и ценен процес на бъдещото им кариерно ориентиране.