Отличия през учебната 2019/20 г.

Поздравяваме всички наши ученици за чудесните резултати на състезанията и олимпиадите през учебната 2019/20 година и им пожелаваме да достигат още по-големи висини и занапред във всички сфери на живота си!

Бату Лютви Елмаз (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад родолюбец – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
“Многознайко/ Млад художник” – грамота за участие

СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 45 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 44 точки/грамота

Борис Петров Кехайов (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 48 точки/грамота
“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)

Борис Рафаел Родригез Матов (1-ви клас)
Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 42 точки/грамота

Дамян Боян Бондиков (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 42 точки/грамота

Елена Йорданова Донева (1-ви клас)
СБНУ/ “Аз и знанието” – 46 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 45 точки/грамота

Елмира Ивайлова Димитрова (1-ви клас)
“Многознайко/ Родна реч” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥇златен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад родолюбец – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие

СБНУ/ “Аз и знанието” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 44 точки/грамота

“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)

Ивайла Николаева Колева (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад родолюбец – грамота за участие
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 50 точки/грамота

“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)

Карина Кирилова Стоянова (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад родолюбец – грамота за участие
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота

“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)

Карла-Анна Христова Георгиева (1-ви клас)
“Многознайко/ Родна реч” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад родолюбец – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)

Реджеп Гьокхан Гюнеш (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад художник – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 44 точки/грамота

Филип Борисов Прахов (1-ви клас)
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
“Многознайко/ Аз зная английски език” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 45 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 50 точки/грамота

Адам Иванов Горялов (2-ри клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 47 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 48 точки/грамота

“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)
“Аз общувам с Европа” – грамота (предстоят резултати)

Андриан Здравков Георгиев (2-ри клас)
“Многознайко/ Млад художник – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 45 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 44 точки/грамота

Владислав Костадинов Калинков (2-ри клас)
“Математика без граници” (есен) – 🥇 златен медал
“Математика без граници” (зима) – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 50 точки/грамота
“Аз и числата” – грамота (предстоят резултати)
“Аз общувам с Европа” – грамота (предстоят резултати)

Елена Димитрова Ивановска (2-ри клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 44 точки/грамота

Златин Николай Илиев (2-ри клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад художник” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота

Калоян Чудомиров Делчев (2-ри клас)
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал

Натаниел Николаев Илиев (2-ри клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
“Многознайко/ Млад родолюбец” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 48 точки/грамота

Ноан Луис Бенкер (2-ри клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 45 точки/грамота

Стефания Каменова Хвърчилова (2-ри клас)
“Многознайко/ Млад художник” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥉 бронзов медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота

Алекса Кристина Шон Адамс (3-ти клас)
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад художник” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 41 точки/грамота

Антоан Андреев Добрев (3-ти клас)
“Математика без граници” (есен) – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥈 сребърен медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 50 точки/грамота

Боил Недялков Стоянов (3-ти клас)
“Математика без граници” (есен) – бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 39 точки/грамота

Виктор Алесандро Родригез Матов (3-ти клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад математик” – 🥉 бронзов медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 43 точки/грамота

Ивайло Стоянов Жалнов (3-ти клас)
“Spelling bee” – второ място
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад художник” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз и знанието” – 46 точки/грамота
СБНУ/ “Аз рисувам” – 44 точки/грамота

Ева Иванова Горялова (4-ти клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥇 златен медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 47 точки/грамота

Бояна Младенова Николова (4-ти клас)
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥉 бронзов медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 48 точки/грамота
СБНУ/ “Аз, природата и светът” – 45 точки/грамота
СБНУ/ “Аз и знанието” – 42 точки/грамота

Даниел Димитров Кацаров (4-ти клас)
“Многознайко/ Млад художник” – грамота за участие
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 48 точки/грамота

Мария Христова Банкова (4-ти клас)
“Многознайко/ Млад художник” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Млад математик” – грамота за участие
СБНУ/ “Аз рисувам” – 44 точки/грамота

Никол Красимирова Колева (4-ти клас)
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота

Яница Янкова Янева (4-ти клас)
“Многознайко/ Родна реч” – 🥇 златен медал
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад художник” – 🥈 сребърен медал
СБНУ/ “Аз рисувам” – 50 точки/грамота

Калена Костадинова Калинкова (5-ти клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥇 златен медал

Ралица Ивайлова Александрова (6-ти клас)
“Многознайко/ Аз зная английски език” – 🥈 сребърен медал
“Многознайко/ Млад родолюбец” – 🥉 бронзов медал
“Многознайко/ Родна реч” – 🥉 бронзов медал
“Книгоходец” – сертификат за специален принос
Олимпиада по география и икономика – грамота за класиране във втори кръг