Какво е STEM и STEAM обучение?

STEM или STEAM най-общо казано са интердисциплинарни уроци с практическа насоченост, в които се включват различни учебни предмети, в зависимост от буквите, които се съдържат в абревиатурата, а именно:
S – science (наука)
T – technology (технология)
Е – engineering (инженерство)
А – art (изкуство)
М – mathematics (математика)
Този подход в обучението изгражда логическа връзка между отделните науки и има за цел учениците да придобият реални умения за живота чрез групови проекти, експерименти, обмяна на идеи и практическо приложение на наученото в клас. Чрез проучване, изследване и игра учениците изграждат уменията си да правят собствени изводи, да анализират и да си обясняват света около себе си.