Работа с пробивни инструменти

Урок: Усвояване на умения за пробиване на отвори
Предмет: Технологии и предприемачество
Клас: 5-7 клас
Преподавател: Йордан Лулин


Цел: Този практически урок има за цел, учениците да придобият умения за пробиване на отвори в различни материали. В случая в бетон и дърво. Да се запознаят с дрелка (бормашина) и перфоратор. Да разберат какво е предназначението на тези два инструмента и в кои случаи се използват. Да се запознаят с видовете свредла, начините за захващане на свредлата за различните видове инструменти и видовете крепежни елементи, които ще се използват за захващане към отворите.

Задачи:

  • Да пробият отвор в бетон, като използват перфоратор със свредло за бетон. Трябваше да пробият един хоризонтален и един вертикален отвор.
  • Да пробият два вертикални  отвора в дърво с две различни свредла.

Преди да започне урока, учениците бяха запознати със инструментите и материалите. Бяха инструктирани в мерките за безопасност, които са задължителни преди началото на всяко едно занимание от този вид. Всяко действие се контролираше от учителя, за да бъдат избегнати наранявания.

Всеки ученик трябва да изпълни задачите сам под ръководството на преподавателя. Децата се справиха прекрасно и показаха завидни умения и познания относно тези инструменти и начините за работа с тях