STEM проект: Карта на съкровищата

В STEM проекта “Карта на съкровищата” учениците бяха разделени на 3 отбора, като всеки отбор имаше поставена задача за проучване и представяне на наученото пред останалите.
Отбор 1 (7 клас) имаха за цел да проучат видовете карти от древността до днес.
Отбор 2 (6 клас) проучиха за видовете, устройството и работата с компас.
Отбор 3 (5 клас) намериха информация за методите за ориентиране в природата без уреди и карти.
Всички се представиха отлично с презентациите!

Практическата задача за всеки отбор бе да изработи своя карта на съкровището и да предизвика друг отбор за откриването му. За намирането на съкровището бяха нужни не само географски познания, но и познания в областта на математиката и чуждите езици. След множество решени загадки и много тичане из цялото училище и двора, всеки отбор откри своето съкровище. Имаше и умела актьорска игра. Всички много се забавляваха и най-вече научиха много интересни и полезни за живота на възрастните знания и умения.