Онлайн обучение до 21.12.2020

Уважаеми родители!

Съгласно заповед РД-09-3457/26.11.2020 г. на МОН от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. обучението в ЧОУ “Слънчев лъч” ще се провежда в електронна среда чрез Google classroom/ Google meet.

Начало на учебния ден – 9.00 часа.
Продължителност на учебни занятия:
I-IV клас- 20 минути
V-VII клас – 30 минути
Програмите и разписанието ще получите от класните ръководители.

С уважение:
Спаска Иванова (директор)