Круизни кораби и математика

Една от основните ни цели в часовете по математика е да направим решаването на задачи интересно, като свържем теоретичните знания с практическото им приложение в реалния живот.

В часа си по математика учениците ни от 4-ти клас съставиха задачи, свързани с круизните кораби. По покана на учителка Ваня Маркова ни гостуваха Юлия и Педро Ортега, които са офицер-мениджъри на круизна компания. От гостите ни децата научиха интересни факти за управлението на един круизен кораб и същевременно получиха професионално мнение и насоки за решаването на задачите.  

3-те отбора, които се сформираха в класа, имаха за цел:
– да изчислят необходимия брой каюти на кораба за пътници и обслужващ персонал;
– да пресметнат колко литра вода ще е нужна за всички хора за целия период на пътуване;
– да прогнозират каква би могла да бъде печалбата от едно круизно плаване;
– да съставят примерно разпределение на хората в спасителните лодки при евентуално бедствие.

Гостите ни споделиха с децата ценни съвети относно изчислението на заплатите на служителите, разпределението на ресурсите и правилата за евакуация. Срещата ни се проведе на английски и български език, като по този повод обсъдихме кои са най-използваните езици по света и защо е добре да се учат чужди езици като цяло.

Направихме и крачка в посока кариерно развитие и паралелно практикувахме събиране, изваждане, деление и умножение с многоцифрени числа и съставяне на текстови задачи.

“Часът” ни по приложна математика продължи доста повече от предвиденото време, защото децата имаха наистина много въпроси към нашите гости и с голямо вълнение и ентусиазъм се включиха във всички дейности.