Среща със старобългарския бит и военно дело

На 20-ти май, който беше присъствен, но неучебен ден, срещнахме децата от ЧОУ “Слънчев лъч” с школа “Вълкашин“, които се занимават с реконструкции, възстановки и демонстрации на старобългарско въоръжение, облекло, бит и култура. Децата в училището ни имаха възможността да преживеят, усетят и да се вдъхновят от пресъздаването на Първото българско царство пред очите им. От кратката лекцията учениците ни научиха много за начина на живот, облекло и бойна екипировка на предците ни. Разбира се, най-интересни за тях бяха практичните занимания като топло и студено коване на желязо, изработка на ризници и бойните демонстрации – стрелба с лък и битка с мечове.

Ето и нагледно как протече този изпълнен с емоции ден:

🎯 Запознаване с облеклото, снаряжението и бита на българите

🎯 Бойни демонстрации

🎯 Изработка на халчести ризници и студено коване

🎯 Стрелба с лък и топло коване

🎯 Битки с мечове и щитове

Изключително щастливи сме, че можем да видим блясъка в очите на учениците ни при тази среща с българската история. Стабилните основи на бъдещето на децата ни лежат върху познанието за величието на предците ни. Ученето чрез преживяване оставя дълбока следа в съзнанията им и задълбочава интереса им към заобикалящия ги свят, което е и наша основна мисия в обучителния процес.