Предпразнично с лазарки в “Слънчев лъч”!

За изненада и радост на всички ученици , в ЧОУ „Слънчев лъч“ отбелязахме  един от най-хубавите пролетни празници, пресъздавайки обичая „Лазаруване“. 

 Четирите гласовити лазарки минаха през всяка една от класните стаи и изпълниха лазарски песни, за които, както повелява традицията, децата и учителите ги възнаградиха с различни лакомства и яйца за предстоящия Великден.

Второкласничките Мария, Емма, Белослава и Бенедета бяха избрани за лазарки и подготвени от учителя по музика Венцислав Вълчев. Облечени в традиционни български носии и с кошнички в ръце, те пяха от сърце и развълнуваха всички ни.

Вярваме, че чрез народните обичаи, децата ни се приобщават към общочовешките ценности и добродетели. Традициите представляват своеобразен мост между старата култура и младото поколение, което ги възприема като знание за живота на своите предци. Всички народни празници са свързани с природата. Включвайки се в пресъздаването на народните обичаи, децата постепенноосъзнават своеобразието на природните явления и обекти, съпреживяват тяхната динамичност и красота. 

Затова и за в бъдеще, може да сте сигурни, че ще продължим с огромна любов да се подготвяме и да честваме българските празници и да пресъздаваме запазените до днес обичаи свързани с тях!