Ден на Будителите

На 2-ри ноември всички в ЧОУ “Слънчев лъч” бяхме облагодетелствани с поредната вълнуваща среща с историка и автор г-н Иван Тренев. 

Заедно с издателя на последната му книга , г-н Николай Тончев, те посетиха училището ни и тази среща се превърна в нашето спонтанно тържество по случай Деня на будителите – 1ви ноември. Това бе и едно естествено продължение на нашето сътрудничество от предишната година. 

Да си припомним: През учебната 2022/2023 година екипът и учениците на училище “Слънчев лъч” прегърнахме каузата на г-н Тренев за спасяването на важни за България и Българското самосъзнание исторически документи, като с помощта на благотворителен базар, събрахме необходимите средства за закупуването им.

Част от документите, закупени със средства, събрани на благотворителен базар в нашето училище
Паспортът на Димитър Талев, закупен и запазен в България, благодарение на усилията на ученици и учители от ЧОУ “Слънчев лъч”

В знак на благодарност за стореното добро, на празника г-н Тренев поднесе на всеки ученик, целия педагогически състав и всеки друг от колектива на училището, копие от новата си книга 

“Васил Левски 150 години безсмъртие. Уставът на БРЦК”.  

“Книгата се посвещава на всички Българи, за които историята на българския народ и на Българската държава определя техния начин на отношение към света и към самите себе си, както и на родолюбивите българи съдейственици:” ( следва дълъг списък с имена на хора и организации, които са спомогнали за осъществяването на каузата на г-н Тренев и издаването на книгата му).

Колко вълнуващо бе да прочетем на второ място в списъка: “С благодарност към учениците от училище “Слънчев лъч”, както и на собствениците на училището за безвъзмездната финансова помощ за спасяване на български ценни архиви”!

След като всеки вече държеше своята книга под ръка, г-н Тренев покани желаещите да получат лично посвещение на книгата и в двора на училището се изви опашка от търпеливо чакащи деца, учителите им и целия екип, и той подписа лично и поименно копието на всеки един от нас.

На свой ред ние се отблагодарихме, като подарихме на гостите си торбичка с домашно произведени благини, сътворени в най-слънчевото училище.