Дърводелската ни работилница

Може би не всички от вас знаят за какво служи белият купол в двора на училището ни, макар, че много родители помогнаха за сглобяването му.

От тогава измина почти година. През това време куполът беше топло-изолиран, направихме му хубава дограма и стабилен под и започнахме да го оборудваме за дърводелската работилница, за която беше замислен и изработен. Дърводелска работилница за нашите деца – професионално оборудвана с всички необходими машини и инструменти за дървообработка.

Щрайхмус, абрихт, циркуляр…ако вие сте чували тези странни наименования, децата със сигурност и понятие си нямаха, какво означават те. Но посещавайки работилницата за своите седмични занятия, лека полека започнаха да разбират за какво служи всяка една от машините.  Защо направихме такава инвестиция и избрахме точно дърводелството, ще разберете от следващите редове.

Мнозина са изненадани от идеята малките деца да работят с истински инструменти, но дърводелството всъщност има дълго наследство в образованието в ранна детска възраст (спомняте си часовете по трудово). През последните десетилетия почти изчезва, но сега се завръща с подновен интерес в целия ​​свят, защото то изгражда увереност и осигурява чудесна основа за учене през целия живот.

Накратко – работейки с дърво, децата усвояват умения, които по-късно ще им помогнат да оформят своя свят.

Има нещо наистина специално в работата с дърво. Тя е толкова различна от другите дейности. Миризмата и усещането на дървото, използването на истински инструменти, работата с естествен материал, звуците на чукане, рязане, шкурене и  детските ръце и умове, работещи заедно, за да изразят въображението си. Използването на сила и координация: всичко комбинирано, пленява детския интерес и осигурява наистина уникално изживяване.

“Но какво ще кажете за безопасността?” – сигурно вече се запитвате. Дървообработването всъщност е дейност с нисък риск, стига да се въведат някои основни мерки за безопасност и да се използват подходящи инструменти. Поведението на децата на тезгяха всъщност е образцово – ангажирани са и правят нещо, което им харесва. Също така е важно децата да изпитат риск и предизвикателство в контролирана среда, така че да се научат да вземат решения и преценки, за да се защитят. Това е важен аспект от развитието на детето.

Учителят им Емил Неделов, нашият мил Емил – наблюдава в някои от децата изключителни нива на ангажираност с дълбок фокус и концентрация, качества, които се надява дървообработката да култивира във всяко едно дете посещаващо работилницата. “Засега, към заниманията децата подхождат с  постоянство и голям интерес – винаги чакат с нетърпение своите часове по дърводелство”, споделя той.

А то се оказва прекрасна среда за експресивно изкуство и креативен дизайн и също така има предимството да обхваща много други области на обучение и развитие. 

Развива се математическо мислене, придобиват се научни знания, развива се технологичното разбиране и чрез работата с инструменти, докато конструират, децата ни стават истински инженери. Освен това е изключително за развиване на уменията за творческо и критично мислене у децата, докато те експериментират с възможностите на дървото и инструментите.

Готовите моливници – локомотиви

Но най- важна за нас е промяната, която  настъпва в самото дете и въздейства значително върху самочувствието и увереността му и развива чувството за свобода на избор – мисленето „аз мога и аз правя“.