Учителите ни се учат

c:/Program Files (x86)/Mozaik/mozaLogin/WECIBPOISZQH/.temp/clipboard/image_KEUICZQYJHWL.png

Училище “Слънчев Лъч” кандидатства и беше одобрено за участие в проект за повишаване на компетенциите на учителите. Проектът беше финансиран и осъществен с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм+  и с прякото съдействие на Национална агенция: Център за развитие на човешките ресурси.

Двама от нашите учители – Вероника Маврудова и Пенка Иванова, взеха участие в курса „Креативно и критично мислене”, който се проведе в Тенерифе, Испания, от 14.08.2023 до 21.08.2023г. Обучаващата организация е Idevelop, Испания, които оказаха изключително съдействие при организирането на курса.

Някои от дейностите по време на курса бяха:

1. Решаване на проблеми: методологията разглежда причините за проблема, генерира  различни идеи за решаването му, обсъждайки и избирайки най-подходящите решения, изготвяйки  план за действие със срок, отговорно лице и задача.

2. “Мислещи шапки”. Този метод улеснява решаването на проблеми и вземането на решения, позволявайки всеки да изрази себе си, като се избягва критиката на необичайните идеи.

3. Седмичен график: как да организираме професионалния и личния си живот, така че да имаме енергия да бъдем по-креативни .

4.  Метод SCAMPER:  при този метод се задават възможно повече въпроси по седемте концепции за усъвършенстване на даден продукт или процес. Целта на въпросите е да се стимулира творческото мислене и креативност, за да се измисли нещо ново, различно и по-добро. 

Седемте концепции за генериране на нови идеи: замени (замести), комбинирай, адаптирай (приспособи), промени (увеличи, намали), използвай по друг начин (постави в друг контекст), елиминирай, обърни (размести).

Благодарение на курса „Креативно и критично мислене”, учителите ни се върнаха с усвоени знания и умения, като:

-съвременни методи за преподаване

-нови разнообразни инструменти за развиване на креативното мислене

-техники за подпомагане креативността на учениците при разрешаването на проблемите на 21 век

-набор от мисловни инструменти, които са отвъд наизустяване и възпроизвеждане на наизустеното.

След приключване на курса, участващите в него учители организираха срещи и събития със своите колеги и представиха в детайли обучението, което са преминали и практически предадоха и на другите ни учители новите си знания и умения.

В заключение, преминатият курс затвърди идеята, че образованието не е просто предаване на знания, а процес на развиване на личности, които да мислят креативно и критично, за да могат се справят с предизвикателствата на бъдещето.