За нас

“Слънчев лъч“ е училище ЛЮБОВ, училище ЖИВОТ!
Модерно, съвременно, гостоприемно, приятелско, с поглед, вперен в бъдещето на човечеството и децата ни. И тъй като всички ние сме свързани с природата, избрахме нашето училище да се намира в околностите на град Пловдив, с гледка – спектакъл от цветове и височини, дар от Родопа планина. Вярваме, че законите в природата са ключът към разбирането на живота и затова ежедневно я наблюдаваме и се стремим да спазваме нейните правила.
Обучението при нас се провежда в безопасна и добронамерена среда и води към изграждане на отговорни личности, способни да правят свободен личен избор и да променят света около себе си към по-добро.
Нашите ученици са боси, здрави, радостни, любознателни и експериментиращи. Ние ги подкрепяме да се изграждат като позитивни, толерантни, екологично отговорни и обществено ангажирани личности, които притежават ценни умения за справяне с реалния живот.
Ние надграждаме държавните образователни стандарти за учебното съдържание, като стимулираме изследователския дух и проектната работа, така че учениците да достигнат до много по-задълбочено разбиране на изучаваното и прякото му приложение. За постигането на тези цели организираме учебен процес, в който стимулираме различните сензорни възприятия на учениците. Учим в подкрепяща среда с много емоция и преживяване, като културата и изкуството са неразделна част от ежедневието на децата в “Слънчев лъч”.
Принципите, които следваме са любов към човека, любов към природата и нейното опазване, радост от ученето и живота. Педагогическите подходи и методи, които ни помагат да интегрираме тези принципи в подготовката на учениците са Сугестопедията на проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева, философията на Учителя Петър Дънов за образованието и други доказали се методи и практики.