COVID 19

Тук може да се запознаете с предприетите противоепидемични мерки в ЧОУ “Слънчев лъч” за предотвратяване и превенция на риска от разпространение на COVID 19:

План за действие (отваряне в нов прозорец )

Актуална информация
За периода от 19.10.2020г. до 23.10.2020г. сред учениците и персонала на ЧОУ “Слънчев лъч” няма проявени симптоми на COVID 19.