Екип

Мария Паева
създател и управител

Спаска Иванова
директор Училище

e-mail: info-1600018@edu.mon.bg

Вера Вулджева
Връзки с обществеността

Василка Гюстерова
класен ръководител Подготвителна група

Петя Димова
следобедни занимания и английски език Подготвителна група

Соня Къртева
класен ръководител I-ви клас

Борислав Христов
учител следобедни занимания I-ви клас

Сийка Янкова
класен ръководител II-ри клас

Николина Стаменова
учител следобедни занимания II-ри клас

Ванина Цветкова
класен ръководител III-ти клас

Татяна Сашева
учител следобедни занимания III-ти клас

Доротея Петрова
класен ръководител IV-ти клас

Парашкева Аврамова
учител следобедни занимания IV-ти клас

Калинка Обрейкова
учител Английски език (Начален етап – сутрин и 3, 4 клас допълнителни занимания следобед)

Мария Узунова
класен ръководител V-ти клас
учител Български език и литература (Прогимназиален етап)

Пенка Иванова
класен ръководител VI-ти клас
учител Човек и природа, Химия, Биология
Екообразование, Наука за деца (Начален и Прогимназиален етап)

Йордан Лулин
класен ръководител VII-ми клас
учител Математика, Физика, Направи си сам (Прогимназиален етап)

Наси Иванова
учител История и цивилизации (Прогимназиален етап)
учител География и икономика (Прогимназиален етап)

Вероника Маврудова
учител Английски език (Прогимназиален етап)

Маргарита Илиева
учител Руски език (Прогимназиален етап)

Димитър Тодоров
учител Информационни технологии

Мина Денева
учител Изобразително изкуство

Венцислав Вълчев
учител Музика

Димитър Филипов
учител Физическо възпитание и спорт

Петя Радева
преподавател по ударни инструменти

Диана Пашалиева
преподавател по въздушна йога

Венелина Беджева
преподавател по паневритмия