Екип

Мария Паева
създател и управител

Спаска Иванова
директор

Диана Таскова
администратор

Василка Гющерова
класен ръководител предучилищна група

Петя Димова
класен ръководител предучилищна група

Красимира Куцева
класен ръководител І-ви клас

Ваня Маркова
класен ръководител ІІ-ри клас

Кристина Димитрова
класен ръководител ІІІ-ти клас

Петър Петров
класен ръководител ІV-ти клас
Домашен бит и техника

Пенка Иванова
класен ръководител V-ти клас
Човек и природа, Химия, Биология
Екообразование, Наука за деца

Йордан Лулин
класен ръководител VІ-ти клас
Математика, Физика
Направи си сам

Мария Узунова
класен ръководител VІІ-ми клас
Български език и литература

Атанаска Иванова
История, География

Мирослава Янчева
Английски език

Жана Симеонова
Руски език

Мина Денева
Изобразително изкуство

Христина Боева
Музика, Информационни технологии

Димитър Филипов
Физическо възпитание и спорт