Екип

Мария Паева
създател и управител

Спаска Иванова
директор Училище

e-mail: info-1600018@edu.mon.bg

Василка Гюстерова
класен ръководител Подготвителна група

Милена Гешева
следобедни занимания и английски език Подготвителна група

Мария Жекина
класен ръководител I-ви клас

Парашкева Аврамова
учител следобедни занимания I-ви клас

Соня Къртева
класен ръководител II-ви клас

Борислав Христов
учител следобедни занимания II-ви клас

Сийка Янкова
класен ръководител III-ти клас

Ирина Трендафилова
учител следобедни занимания III-ти клас

Ванина Цветкова
класен ръководител IV-ти клас

Христина Търновска
учител следобедни занимания IV-ти клас

Бояна Иванова
учител Английски език (Начален етап – 1-4 клас)


Йордан Лулин
класен ръководител V-ти клас
учител Математика, Физика, Направи си сам (Прогимназиален етап)

Мария Узунова
класен ръководител VI-ти клас
учител Български език и литература (Прогимназиален етап)

Пенка Иванова
класен ръководител VII-ми клас
учител Човек и природа, Химия, Биология
Екообразование, Наука за деца (Начален и Прогимназиален етап)

Ивайло Христов
учител История и цивилизации (Прогимназиален етап)
учител География и икономика (Прогимназиален етап)

Вероника Маврудова
учител Английски език (Прогимназиален етап)

Маргарита Илиева
учител Руски език (Прогимназиален етап)

Милен Георгиев
учител Информационни технологии и ръководител ИКТ

Мина Денева
учител Изобразително изкуство

Венцислав Вълчев
учител Музика

Димитър Филипов
учител Физическо възпитание и спорт

Ивайло Христов
преподавател по ударни инструменти

Мартин Ганчев
преподавател по китара

Диана Комитова
преподавател по пиано и поп-пеене

Христина Търновска
преподавател по пиано и поп-пеене

Венцислав Вълчев
преподавател по пиано и народно пеене

Иван Стоянов
преподавател по пиано

Диана Пашалиева
преподавател по въздушна йога

Борислав Христов
преподавател по паневритмия

Мария Жекина
преподавател по народни танци

Милен Георгиев
преподавател по лего роботика

Пенка Иванова
преподавател клуб “Наука”