Екип

Мария Паева
създател и управител
maria.paeva@sun-ray-school.eu

Спаска Иванова
директор Училище
spaska.ivanova@sun-ray-school.eu

Лора Атанасова
специалист “Обучение и развитие на начален курс” към Образователен център
lora.atanasova@sun-ray-school.eu

Вера Вулджева
Връзки с обществеността
vera.v@sun-ray-school.eu

Василка Гюстерова
класен ръководител Подготвителна група
vasilka.gusterova@sun-ray-school.eu

Петя Димова
следобедни занимания и английски език (подготвителна група)
petya.dimova@sun-ray-school.eu

Тоня Радева
помощник учител (подготвителна група)
tonya.radeva@sun-ray-school.eu

Ванина Цветкова
класен ръководител I-ви клас
vanina.tsvetkova@sun-ray-school.eu

Татяна Сашева
помощник учител I-ви клас
tatyana.sasheva@sun-ray-school.eu

Доротея Петрова
класен ръководител II-ри клас
dorotea.petrova@sun-ray-school.eu

Йорданка Исакова
класен ръководител ІIІ-ти клас
iordanka.isakova@sun-ray-school.eu

Ваня Маркова
класен ръководител IV-ти клас
vania.markova@sun-ray-school.eu

Валентина Василева
учител Английски език (начален етап)
valentina.vasileva@sun-ray-school.eu

Йордан Лулин
класен ръководител V-ми клас
Математика, Физика, Направи си сам
iordan.lulin@sun-ray-school.eu

Мария Узунова
класен ръководител VI-ти клас
Български език и литература
maria.uzunova@sun-ray-school.eu


Пенка Иванова
класен ръководител VII-ти клас
Човек и природа, Химия, Биология
Екообразование, Наука за деца
penka.ivanova@sun-ray-school.eu

Наси Иванова
История и цивилизации
География и икономика
nasi.markova@sun-ray-school.eu

Вероника Маврудова
учител Английски език (прогимназиален етап)
veronika.mavrudova@sun-ray-school.eu

Маргарита Илиева
Руски език
margarita.ilieva@sun-ray-school.eu

Стефан Бичев
Информационни технологии
stefan.bichev@sun-ray-school.eu

Мина Денева
Изобразително изкуство
mina.deneva@sun-ray-school.eu

Венцислав Вълчев
Музика
ventsislav.valchev@sun-ray-school.eu

Димитър Филипов
Физическо възпитание и спорт
dimitar.filipov@sun-ray-school.eu

Пенчо Пенчев
ударни инструменти

Даниел Ангелов
китара

Стела Консулова
пиано

Христина Боева
пиано

Росен Иванов
пиано

Гинка Радилова
цигулка

Диана Пашалиева
въздушна йога

Людмила Винчева
паневритмия