Екип

Мария Паева
създател и управител

Спаска Иванова
директор

Лора Атанасова
директор Учебна дейност начален курс

Ралица Гелина
администратор

Василка Гюстерова
класен ръководител Подготвителна група

Петя Димова
следобедни занимания и английски език Подготвителна група

Доротея Петрова
класен ръководител І-ви клас

Йорданка Исакова
класен ръководител ІІ-ри клас

Ваня Маркова
класен ръководител ІІІ-ти клас

Георги Петров
класен ръководител ІV-ти клас

Мария Узунова
класен ръководител V-ти клас
Български език и литература

Пенка Иванова
класен ръководител VI-ти клас
Човек и природа, Химия, Биология
Екообразование, Наука за деца

Йордан Лулин
класен ръководител VIІ-ми клас
Математика, Физика
Направи си сам

Наси Иванова
История и цивилизации
География и икономика

Полина Иванова
Английски език

Мария Илчевска
Английски език

Жана Симеонова
Руски език

Мина Денева
Изобразително изкуство

Венцислав Вълчев
Музика

Димитър Филипов
Физическо възпитание и спорт

Стефан Бичев
Информационни технологии
Технологии и предприемачество