Значението на българския език и култура за развитието на творчеството у децата

Картата се зарежда....

Дата/Час
Date(s) - 26.01.2018 г.
17:30 ч. - 19:00 ч.

Място
Училище „Слънчев лъч“

Категории


 

Лектор: Добринка Райнова – доцент на филологическите научи, академик на МАБИК (Международна академия по българознание, иновации и култура) със седалище във Виена, член на историческо дружество “Българска Орда-1938”.  Доц. д-р Добринка Райнова е завършила  инженерство и филология. Защитава дисертация в Московския държавен университет “Михаил Ломоносов”. Преподавала е в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) и в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Има множество изследвания в областта на лексикологията. Участник е в две международни конференции в Москва и доказва научно, че хората говорещи български език изграждат невронната стурктура на мозъка, която развива в човека неговата изобретателност, творчество и новаторство.

Доц-д-р Райнова ще ни разкаже за авторската й разработена програма за обучение на деца в предучилищна възраст. “Метод Добринка” е комплексна система за начално ограмотяване на децата, като използва любимия за тях жанр – приказката. За целта са разработени познавателни книжки, работни тетрадки, както и различни дидактични игри и интерактивни занимания, чрез които се активира сетивното възприятие на децата и се стимулира логическото им мислене. Главната цел на Метода е да развие говорната реч и творческото мислене на децата.

Този метод на работа с децата развива системно-структурното им мислене, позволява им да получат цялостна представа за различните области на знанието, активира въображението и логическото им мислене. Успехът на Метода се дължи на това, че децата получават цялостно сетивно възприятие за разглежданата система, преди да изучат отделните подсистеми и елементи на цялото. Метод Добринка е подходящ за прилагане както в семейни условия, така и в разнообразна учебна среда. Той е съвременен и революционен метод за успешно и щастливо ограмотяване на българските деца през първия образователен период от тяхното развитие.

Обучение за всички желаещи педагози и родители ще се проведе на 27 и 28.01 от 10:30 до 16 ч. в училище “Слънчев лъч”.

Такса: препоръчително дарение – 5 лв.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.