Метод Добринка – обучение

Картата се зарежда....

Дата/Час
Date(s) - 10.02.2018 г.
10:30 ч. - 16:00 ч.

Място
Училище „Слънчев лъч“

Категории


Метод Добринка е авторска разработка на доц. д.ф.н. Добринка Райнова. Тя създава комплексна система за начално ограмотяване на деца от предучилищна възраст, като използва любимия за тях жанр – приказката. За целта са разработени познавателни книжки, работни тетрадки, както и различни дидактични игри и интерактивни занимания, чрез които се активира сетивното възприятие на децата и се стимулира логическото им мислене. Главната цел на Метода е да развие говорната реч и творческото мислене на децата. Представен е чрез две учебни системи:
Лесно пиша и чета с шарените кубчета е предназначена за по-лесно усвояване на българския език чрез четене и писане с печатни букви по време на игра с кубчета, а чрез Малките математици се овладяват цифрите на числата, развива се логическото мислене на децата и се поставят основите на математическата им култура.
Преподаването на знания с Метод Добринка се базира на разкази в мерена реч, песни, стихотворения, куклени и театрални спектакли, моментни импровизации, умни играчки, ребуси и логически задачи. Разработват се и мултимедийни продукти за активиране на работата на дясното полукълбо на мозъка, което е с неограничени възможности за запаметяване, когато работи в алфа-ритъм. Известно е, че там се намира центърът на емоцията за нас, българите. Затова, когато се въвежда нов учебен материал при работа на мозъка в алфа-ритъм, за децата е истински празник – допринася за бързо запаметяване, създава радост от учебния процес и желание за творчество.
Важен момент в обучението е играта. Тя е застъпена широко в системата: игра на дама, игра върху импровизирана сцена, игра с шарени кубчета, с картинни, геометрични и точкови карти, с математически знаци, зарове и др. По време на играта под ръководството на педагога се развива логическото мислене на децата, трудовите им умения и желанието им за творчество. А когато детето започне да твори по време на учебния процес, то остава творец през целия си живот! Този метод на работа с децата развива системно-структурното им мислене, позволява им да получат цялостна представа за различните области на знанието, активира въображението и логическото им мислене. Успехът на Метода се дължи на това, че децата получават цялостно сетивно възприятие за разглежданата система, преди да изучат отделните подсистеми и елементи на цялото.
Метод Добринка е подходящ за прилагане както в семейни условия, така и в разнообразна учебна среда. Той е съвременен и революционен метод за успешно и щастливо ограмотяване на българските деца през
първия образователен период от тяхното развитие.

Провеждане 
27 януари (Първа част) и 10 февруари (Втора част)

10:30-12:00  ч. – Обучение
12:00-12:30 ч. – Почивка
12:30-14:00 ч. – Обучение
14:00-14:30 ч. – Почивка
14:30-16:00 ч. – Обучение

Такса: 45 лв. за една част, 90 лв. за двете части от обучението.

НЕОБХОДИМА Е ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ:

Заповядайте на лекцията на доц.Райнова “Значението на българския език и на българската циливизационна култура за развитието на творческия потенциал на децата”, която ще се проведе преди обучението на 26.01. от 17:30 ч. в ЧОУ “Слънчев лъч”.

 

 

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.