Кандидатстване

Стъпки за кандидатстване:

  1. Заявете своя интерес за кандидатстване и обосновете избора си за прием на детето Ви в нашето училище.
  2. След постъпването на кандидатурата, ще се свържем с Вас за уговаряне на лична среща със семейството Ви и бъдещия ученик (на място или онлайн в зависимост от епидемичната обстановка).
  3. В деня на срещата ще обсъдим допирните точки помежду ни в ценностите, правилата и образователната политика на училището.
  4. По време на срещата или в друг уговорен ден ще бъде направен входен тест на детето за определяне на неговата готовност, академични знания и умения за съответния клас.
  5. След анализ на резултатите от срещата и теста, ще се свържем с Вас за решението ни. Училището запазва правото си да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже прием на ученик.
  6. След одобрение и подписване на договор за обучение, ще е необходимо да предоставите  следните документи:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за прием в подготвителна група:
Заявление (попълва се онлайн и се прикачват файловете с изискваните по-долу документи)
– Документ за посещавана група в детска градина или детски център
– Копие от акта за раждане
– Личен здравен картон
– Имунизационен паспорт

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за прием в 1-7-ми клас:
Заявление (попълва се онлайн и се прикачват файловете с изискваните по-долу документи)
– Удостоверение за преместване
– Удостоверение за завършен клас
– Удостоверение за завършена подготвителна група (за 1-ви клас)
– Характеристика
– Копие от акта за раждане
– Личен здравен картон
– Имунизационен паспорт
– Снимка на ученика

Кандидатстването за прием в ЧОУ “Слънчев лъч” е отворено през цялата година.