Кои сме ние?

ИСТОРИЯ

Частно основно училище „Слънчев лъч“ се ражда първо в мечтите на една любяща майка, копнееща за качествено и човеколюбиво образование за детето ѝ през 2010 г. Стъпка по стъпка, от идеята до завършването на първия етап от строителството на собствена сграда в южната част на град Пловдив (местност Витрогона) през 2016 г., г-жа Мария Паева извървява пътя към реализирането на мечтата си! И ето, ЧОУ “Слънчев лъч” е факт – независимо и свободно, възпитаващо в принципите на любовта и уважението към всички живи същества и природата.
Построено с лични средства и според принципите на Васту архитектурата, със спазени пропорции на златното сечение от свещената геометрия, в покрайнините на Пловдив и в подножието на Родопа планина, се издига не просто сграда-училище, а една надежда за бъдещето на децата, която обединява десетки други родители, учители и съмишленици. Няколко дни преди началото на учебната 2017/2018 г. училището получава дългоочаквания лиценз от Министерство на образованието и науката и камбанния звън събира за тържественото откриване първите 23 деца, готови да започнат образованието си тук. 4 учебни години по-късно вече се радваме на близо 80 ученика – от предучилищна група до 7-ми клас при капацитет на училището от 96 деца!

ВИЗИЯ

 “Слънчев лъч“ е училище ЛЮБОВ, училище ЖИВОТ!
Модерно, съвременно, гостоприемно, приятелско, с поглед, вперен в бъдещето на човечеството и децата ни. И тъй като всички ние сме свързани с природата, избрахме нашето училище да се намира в околностите на град Пловдив, с гледка – спектакъл от цветове и височини, дар от Родопа планина. Вярваме, че законите в природата са ключът към разбирането на живота и затова ежедневно я наблюдаваме и се стремим да спазваме нейните правила.
Обучението при нас се провежда в безопасна и добронамерена среда и води към изграждане на отговорни личности, способни да правят свободен личен избор и да променят света около себе си към по-добро. 
Нашите ученици са боси, здрави, радостни, любознателни и експериментиращи. Ние ги подкрепяме да се изграждат като позитивни, толерантни, екологично отговорни и обществено ангажирани личности, които притежават ценни умения за справяне с реалния живот.
Ние надграждаме държавните образователни стандарти за учебното съдържание, като стимулираме изследователския дух и проектната работа, така че учениците да достигнат до много по-задълбочено разбиране на изучаваното и прякото му приложение. За постигането на тези цели организираме учебен процес, в който стимулираме различните сензорни възприятия на учениците. Учим в подкрепяща среда с много емоция и преживяване, като културата и изкуството са неразделна част от ежедневието на децата в “Слънчев лъч”.
Принципите, които следваме са любов към човека, любов към природата и нейното опазване, радост от ученето и живота. Педагогическите подходи и методи, които ни помагат да интегрираме тези принципи в подготовката на учениците са Сугестопедията на проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева, философията на Учителя Петър Дънов за образованието и други доказали се методи и практики.

МИСИЯ

Частно Основно Училище „Слънчев лъч“ е създадено с любов и грижа. Ние вярваме, че училището е място за разгръщане на талантите, въображението, креативността и скрития потенциал на всяка личност. С радост вдъхновяваме децата да бъдат част от красотата на живота. Затова учениците ни са пълноценни участници в учебния процес чрез творчество и преживяване, с радост и игри. Така едновременно децата учат, израстват емоционално и духовно и сътворяват смело своите мечти.

❤️„Използвай ума и следвай сърцето си!“
проф. д-р  Героги Лозанов

Нашата мисия е насочена към придобиване на нови знанията и уменията, създаване на силна връзка с природата и развитие на отговорни слънчеви личности.
☀️полагаме основите на ученето с любов и ентусиазъм;
☀️създаваме чувство на уважение и респект към себе си и другите;
☀️учим подрастващите да правят свободен личен избор и да предвиждат последиците от него;
☀️развиваме логическото мислене на нашите ученици и техните способности да правят причинно-следствени връзки;
☀️пробуждаме вярата в собствените способности и стремежа за цялостно израстване;
☀️разпознаваме талантите и развиваме скрития потенциал на нашите слънца;
☀️целим постигането на високи академични и практични знания за всяка възрастова група;
☀️даваме посока на действие към природно-съобразно мислене и начин на живот;
☀️възпитаваме в децата критично мислене по проблемите на Земята;
☀️вярваме, че прякото съприкосновение със земята и създаването на трудови навици засилват интереса на човека към задълбоченото изучаване на жизнените кръговрати в природата;
☀️засилваме емпатията и грижата за другите като стимулираме сътрудничество във всички дейности;
☀️стремим се да възпитаме децата в родолюбие и национална гордост, като основа за тяхната добра самооценка и осъзната отговорност и принадлежност към човечеството.

ЦЕННОСТИ

За нашето училище и екип е от първостепенно значение да възпитаваме децата в ценности. Защото нови знания се придобиват цял живот, но правилната ценностна система е основата, върху която да бъде изградена всяка личност. Възпитаваме учениците ни в любов към хората и природата, живот в радост, стремеж към знание и свобода, творческо вдъхновение и креативност, мъдри избори и осъзнати действия.

☀️Любов ☀️Знание ☀️Мъдрост ☀️Истина ☀️Свобода


Повече за образователния ни модел може да прочетете тук.