Начален етап

Това е важен период за децата, в който  се създава любовта към ученето и  любознателността към всички чудеса на заобикалящия ни свят. В нашето училище, с грижа и старание, учителите подкрепят и насочват всяка стъпка на детето към собственото му израстване и развитие.   Децата се подготвят за външното оценяване в края на 4-ти клас без стрес и с увереност в собствените сили и възможности. 

Подходът, грижата и любовта на учителя в началния етап е от изключителна важност за създаването на образователни навици у децата и интерес към ученето. Обучението в този етап в училището ни е базирано на Сугестопедията и нейните закони и принципи. Чрез добре организирания сугестопедичен процес, който включва глобализиране на темите с приказни истории, периферна перцепция, дидактични игри, работа в екипи по проекти, децата повишават своя емоционален тонус и усвояват знанията с лекота и радост дори на подсъзнателно ниво. Чрез емоциите и преживяванията в учебния процес се подобряват вниманието, концентрацията и мисловните операции. 

Учебната ни програма е съобразена с изискванията за базовите знания на МОН за този етап, но нашите учители разширяват и надграждат всеки урок така, че да бъде интересен, увлекателен и преживян сетивно от децата. В часовете учениците придобиват не само академични знания, но и реални умения за живота и изграждат общочовешки ценности. 

Малките ни класове са предимство и учителя може да отдели специално внимание на всяко едно дете и да следи напредъка и трудностите, пред които то се изправя.  С грижа и внимание от страна на преподавателя, децата разкриват талантите и заложбите си, разширяват потенциала си и учат с желание и интерес. 

В защитената среда на училището, децата се научават не как да се конкурират с другите, а как да надскачат себе си и да работят в екип.


Повече за образователния ни модел може да прочетете тук.