Предучилищен етап

Смесена паралелка – 3 и 4-та група (за 5 и 6 годишни деца)

Започвайки при нас още от предучилищна възраст, децата без стрес ще могат да направят плавен преход към училищното образование.  Контактът и общуването с по-големите ученици и учители от начален курс спомага този процес и децата придобиват увереност и самостоятелност.

С предучилищното образование полагаме основите за учене през целия живот, като осигуряваме физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното и творческо развитие на децата. Вземайки предвид възрастовите особености  на децата и тяхната потребност от игра, основната форма за придобиване на знания е учене чрез игра. Децата мислят, че цял ден играят, но всъщност те учат чрез преживяване и опит.

Всяко дете е уникално и точно по тази причина следваме неговите интереси и таланти с помощта на философията, законите и принципите на Сугестопедията и Монтесори педагогиката. Всяко дете се развива индивидуално, има различни потребности и познавателни способности. В отговор на тези различия използваме дидактични игри и материали, изработени от нашите учители и изцяло съобразени с възможностите и интересите на децата в групата. Материалите са създадени с цел усвояване на практически и сензорни умения, език и математика, опознаване на заобикалящия  ни свят. Материалите се обновяват, променят и развиват. Децата тук са свободни и щастливи, учейки в и чрез опита.

Играта на двора е важна част от нашия живот. Имаме щастието да сме сред природата и да я опознаваме чрез сетивата си. Дворът е изпълнен с диви и плодни дръвчета, цветя и зеленчукови градини, от които децата свободно хапват плодове и зеленчуци. Трудът от отглеждането, удоволствието от храната и отговорността към отпадъците, водят децата към разбиране и осъзнатост на живота. Знанията, които даваме на децата многократно надхвърлят заложените в програмата на МОН, като обединяваме информацията в цяло – част и частите в цяло.

Обучението е проектно ориентирано, като децата работят в малки групи. Това позволява учителите да работят индивидуално с всяко дете. Така децата имат възможност да творят и преживяват процеса на учене. Проекти върху които сме работили са Български носии и шевици, Арт буквар, Цифрите в природата, Континентите, Животните по света… С мисиите на Red paper plane  децата се превръщат в изследователи. С проекта Архитект децата се превъплъщават в известни архитекти като Франк Гери и разглеждат едни от най-известните сгради в Ню Йорк. С проекта Космонавт излетяха в космоса и посетиха всяка планета в Слънчевата система. С проекта Еколог си сложиха най-дебелите якета и отидоха в Арктика.

Важно място в обучението заема английският език, който децата изучават всеки ден. Без учебници, чрез песни, танци и игри, комуникацията в клас е изцяло на английски език. Чрез творческите дейности научават и английските букви. Темите са седмични, забавни и разнообразни. Децата с гордост пишат имената си, представят пиеси, драматизации и песни на английски език. Обичат тези часове! Дните са изпълнени с емоция и преживяване. Класическата музика и изкуствата присъстват във всички дейности.

Наша задача е да помогнем на всяко дете да открие и развие силните си страни, да учи в радост и без стрес в подкрепяща, красива и сигурна среда, обгрижено с любов.


Повече за образователния ни модел може да прочетете тук.