Такси

Обучителни такси за учебната 2024/2025 г.


Годишни обучителни такса за целодневно обучение


За учениците от Подготвителна група (5 и 6 годишни)

Схема на плащане:

– плащане на една вноска 7 580 лв. (седем хиляди петстотин и осемдесет лева);

– плащане на две вноски 7 760 лв. (седем хиляди седемстотин и шестдесет лева);

– плащане на четири вноски 7 940 лв. (седем хиляди деветстотин и четиридесет лева).

При евентуалното присъединяване на Р България към Еврозоната и приемане на еврото за официална валута, таксите се заплащат в евровата им равностойност.

Таксата включва целодневна организация от 08:00 до 18:00 часа, сутрешни занимания съобразно държавните изисквания на МОН с надграждане, всекидневни следобедни занимания по английски език, игри и занимания в образователните ни зеленчукови и плодни градини, безплатни допълнителни дейности по избор – рисуване, въздушна йога, народни танци, паневритмия.

За учениците от 1-ви до 4-ти клас

Схема на плащане:

– плащане на една вноска 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева);

– плащане на две вноски 10 780 лв. (десет хиляди седемстотин и осемдесет лева);

– плащане на четири вноски 10 960 лв. (десет хиляди деветстотин и шестдесет лева).

При евентуалното присъединяване на Р България към Еврозоната и приемане на еврото за официална валута, таксите се заплащат в евровата им равностойност.

Таксата включва целодневна организация от 08:00 до 18:00 часа, сутрешни и следобедни занимания съобразно държавните изисквания на МОН с надграждане, допълнително изучаване на английски език, един индивидуален час на седмица по музикален инструмент по избор, екологично образование, игри и занимания в образователните ни зеленчукови и плодни градини, безплатни допълнителни дейности по избор – рисуване, въздушна йога, народни танци, наука за деца, паневритмия.

Допълнителни платени дейности – роботика, дърводелство, клуб “Наука”, бойно изкуство, допълнителен музикален инструмент, поп пеене и народно пеене.

За учениците от 5-ти до 7-ми клас

Схема на плащане:

– плащане на една вноска 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева);

– плащане на две вноски 10 780 лв. (десет хиляди седемстотин и осемдесет лева);

– плащане на четири вноски 10 960 лв. (десет хиляди деветстотин и шестдесет лева).

При евентуалното присъединяване на Р България към Еврозоната и приемане на еврото за официална валута, таксите се заплащат в евровата им равностойност.

Таксата включва целодневна организация от 08:00 до 18:00 часа, сутрешни занимания съобразно държавните изисквания на МОН с надграждане, следобедни допълнителни часове по основните учебни предмети, допълнително изучаване на английски език, работа по СТЕМ проекти, безплатни допълнителни дейности по избор – рисуване, въздушна йога, народни танци, паневритмия.

Допълнителни платени дейности – роботика, дърводелство, клуб “Наука”, бойно изкуство, допълнителен музикален инструмент, поп пеене и народно пеене.

За учениците от 8-ми до 12-ти клас

(за учебната 2025/2026 г. предстои лицензиране на Частно Средно Училище “Слънчев Лъч”)


Отстъпка от 5% за всички, които се запишат за учебната 2024/2025 г. до 30.04.2024 г. и заплатят пълната такса.
(в цената е включено и Лятно училище с продължителност до края на юни месец)

Отстъпка от 5% за второ дете.

Таксата за целодневно обучение включва:

 • Обучение по програмата на МОН до обяд, по собствен образователен модел, чрез който децата учат бързо, лесно и интересно;
 • Часове по самоподготовка в следобедите;
 • Проектно-базирано обучение;
 • Следобедни занимания за развитие на талантите, творческия потенциал и креативност на всяко дете
 • СТЕМ Проекти
 • Засилено изучаване на английски език
 • Изучаване на музикален инструмент (за учениците от 1-ви до 7-ми клас) по избор от пиано, цигулка, китара, ударни (ксилофон и барабани), флейта – веднъж седмично, а за най-малките ни ученици от подготвителната група (5 и 6 годишни) – музикални работилнички
 • Солфеж за ученици от 1-ви до 7-ми клас
 • Рисуване
 • Творчески работилници
 • Наука за деца
 • Екообразование
 • Градинарство
 • Здравословна кулинария
 • Въздушна йога
 • Народни танци
 • Паневритмия

Допълнителни дейности срещу заплащане:

Лего роботика
Бойни изкуства
Поп пеене
Втори музикален инструмент

В таксата НЕ се включват:
Транспорт
Храна


Обучителна такса за индивидуална форма на обучение
Определя се след събеседване и уточняване на детайлите по индивидуалната програма на ученика.


Обучителна такса за самостоятелна форма на обучение
Определя се след събеседване и уточняване на детайлите по самостоятелната програма на ученика.