Визия

„Слънчев лъч“ е училище ЖИВОТ. Ние възпитаваме личности, които умеят да се грижат за себе си, отговорни са към своето развитие и развитието на своята общност. Поставят си индивидуални цели, смислени за тях и ги следват упорито. Умеят да променят света около себе си и да се радват на живота. Оценяват информацията обективно и са свободни да взимат решения за собственото си развитие и за благото на общността. Имат трезва самооценка, като си избират път към реализация, откривайки и развивайки силните си страни. Ние ги подкрепяме да се изграждат като позитивни и емпатични личности, които успяват да утвърждават посланията си, и умеят да водят преговори. Те са здрави, радостни и уверени в успеха. Учениците ни продължават да се развиват и дипломират в най-добрите и предпочитани от тях гимназии и висши учебни заведения. Уменията, върху които се фокусираме в „Слънчев лъч“ са работа в екип, креативност, умения за обективна оценка и самооценка, за вземане на решения, умение за самостоятелно учене, сръчност на тялото и духа.
Философията и принципите, които следваме са любов към човека, любов към природата и нейното опазване, радост от живота. Педагогическите подходи и методи, които ни помагат да интегрираме тези принципи в подготовката на учениците са Сугестопедията на Професор Доктор Георги Лозанов и Професор Доктор Евелина Гатева, философията на Учителя Петър Дънов за образованието и други доказали се методи и практики. Ние надграждаме държавните образователни стандарти за учебното съдържание, като стимулираме изследователския дух и проектната работа, така че учениците да достигнат до много по-задълбочено разбиране на изучаваното и как то може да се използва в реалния живот. За постигането на тези цели организираме учебен процес, в който стимулираме различните сензорни възприятия на учениците. Учим в подкрепяща среда. Ученето е съпроводено с емоция и преживяване.
Нашите преподаватели и педагогически специалисти са творци и вдъхновители. Подготвени са и в различни направления на хуманната педагогика.

Средата е проектирана и сътворена, така че да помага за пълната реализация на потенциала на личността. Целта в екипа на училище „Слънчев лъч“  е създаването на общност от професионалисти и родители, която се стреми да подкрепя децата в техните избори и борби за израстване. При нас се следват правила, които са базирани на ценности: емпатия, толерантност, подкрепа, екипност, любознателност, увереност, устойчивост и упоритост, честност, опазване и грижа за природата, опазване здравето на всички, любов и уважение към живота във всичките му форми.